Raptors thành cựu vô địch NBA

4
Raptors thành cựu vô địch NBA

Raptors thành cựu vô địch NBA

Raptors thành cựu vô địch NBA

Raptors thành cựu vô địch NBA

Raptors thành cựu vô địch NBA

Raptors thành cựu vô địch NBA

Raptors thành cựu vô địch NBA

Raptors thành cựu vô địch NBA

Raptors thành cựu vô địch NBA

Raptors thành cựu vô địch NBA

Raptors thành cựu vô địch NBA

Raptors thành cựu vô địch NBA

Nhân Đạt

Ảnh: Reuter, AFP.

Nguồn: VnExpress.net