Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

3
Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Sân bay tỷ đô bị bỏ hoang ở thủ đô Mexico

Ảnh: Reuters

Nguồn: VnExpress.net