Sao thể thao chào đón năm 2021

9
Sao thể thao chào đón năm 2021

Sao thể thao chào đón năm 2021

Sao thể thao chào đón năm 2021

Sao thể thao chào đón năm 2021

Sao thể thao chào đón năm 2021

Sao thể thao chào đón năm 2021

Sao thể thao chào đón năm 2021

Sao thể thao chào đón năm 2021

Sao thể thao chào đón năm 2021

Sao thể thao chào đón năm 2021

Sao thể thao chào đón năm 2021

Sao thể thao chào đón năm 2021

Sao thể thao chào đón năm 2021

Sao thể thao chào đón năm 2021

Djokovic chạy giữa tuyết mừng năm mới

 
 

Djokovic chia sẻ video chạy trên tuyết, cùng thông điệp “Tiến xa trong năm 2021”.

Sao thể thao chào đón năm 2021

Sao thể thao chào đón năm 2021

Ảnh: Instagram, Twitter

Nguồn: VnExpress.net