Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm tồi tệ nhất 4 thập kỷ

1
Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm ‘tồi tệ nhất 4 thập kỷ’

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm ‘tồi tệ nhất 4 thập kỷ’

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm ‘tồi tệ nhất 4 thập kỷ’

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm ‘tồi tệ nhất 4 thập kỷ’

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm ‘tồi tệ nhất 4 thập kỷ’

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm ‘tồi tệ nhất 4 thập kỷ’

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm 'tồi tệ nhất 4 thập kỷ'

 
 

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tại Đài Loan. Video: Reuters.

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm ‘tồi tệ nhất 4 thập kỷ’

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm ‘tồi tệ nhất 4 thập kỷ’

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm ‘tồi tệ nhất 4 thập kỷ’

Ảnh: Reuters, AFP, Sở cứu hỏa Cơ Long.

Nguồn: VnExpress.net