Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

1
Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh rạng rỡ trong ngày thi đầu tiên

Nhóm phóng viên

Nguồn: VnExpress.net