Thí sinh TP HCM đội mưa ra về

0
Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ ra về

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ ra về

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ ra về

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ ra về

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ ra về

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ ra về

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ ra về

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ ra về

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ ra về

Thí sinh TP HCM

Thí sinh TP HCM ‘đội mưa’ ra về

Hữu Khoa – Quỳnh Trần

Nguồn: VnExpress.net