Thử thách IQ với năm câu đố toán học

3

Câu 1:

Thử thách IQ với năm câu đố toán học

Thử thách IQ với năm câu đố toán học

>>Đáp án

Câu 2

Thử thách IQ với năm câu đố toán học

Thử thách IQ với năm câu đố toán học

>> Đáp án

Câu 3:

Thử thách IQ với năm câu đố toán học

Thử thách IQ với năm câu đố toán học

>> Đáp án

Câu 4

Thử thách IQ với năm câu đố toán học

Thử thách IQ với năm câu đố toán học

>>Đáp án

Câu 5:

Thử thách IQ với năm câu đố toán học

Thử thách IQ với năm câu đố toán học

>>Đáp án

Theo Fun with puzzles

Nguồn: VnExpress.net