Tiêm kích Mỹ – Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

17
Tiêm kích Mỹ - Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ – Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Cuộc diễn tập không quân song phương Mỹ-Malaysia tại Biển Đông

 
 


Tiêm kích và trực thăng cất cánh từ tàu sân bay Theodore Roosevelt ngày 7/4. Video: US Navy.

Tiêm kích Mỹ - Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ – Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ - Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ – Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ - Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ – Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ - Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ – Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ - Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ – Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ diễn tập cùng máy bay Malaysia

 
 


Tiêm kích Mỹ diễn tập cơ động cùng chiến đấu cơ Malaysia. Video: Facebook/USS Theodore Roosevelt.

Tiêm kích Mỹ - Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ – Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ - Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ – Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ - Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ – Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ - Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ – Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ - Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ – Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ - Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Tiêm kích Mỹ – Malaysia phô diễn uy lực trên Biển Đông

Ảnh: US Navy, RMAF.

Nguồn: VnExpress.net