Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử với số phiếu gần như tuyệt đối

4
 • 8h45

  Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói: “Với tình cảm cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội, cám ơn các đồng chí đại biểu đã tin cậy, tín nhiệm bầu chúng tôi (Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII) vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao nhưng cũng vô cùng vinh dự”.

  “Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

  Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng sẽ tiếp nối, kế thừa những truyền thống, thành quả cách mạng đã đạt được cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng, dân tộc, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử ‘với số phiếu gần như tuyệt đối’

  “Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế để chúng tôi có thêm sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

  Ông cũng “chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các bậc đàn anh đi trước đã nêu gương và chúng tôi sẽ cố gắng học tập để kế thừa, phát huy những kết quả mà các đồng chí cùng toàn Đảng, toàn dân trong suốt mấy thập kỷ vừa qua. Đảng ta đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, giành được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay”.

  Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói: “Chúng tôi luôn muốn ý thức rằng vinh dự bao giờ cũng đi đôi với trách nhiệm. Vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhất là nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới, như trong Văn kiện trình Đại hội vừa qua đã nói có rất nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng mà cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách, có những điều không thể lường trước được, nên tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo, càng phải khiêm tốn học tập, càng phải khiêm tốn làm mọi công việc để xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”.

  Tập thể 200 thành viên Ban chấp hành Trung ương khóa này, kể cả chính thức và dự khuyết, “xin hứa với các đồng chí và Đại hội sẽ là một khối đoàn kết, thống nhất cao, như Bác Hồ đã nói, Đại hội là dịp đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn”.

  “Nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn, để sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới như Bác Hồ đã dạy”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

 • 8h20

  Tại phiên bế mạc, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thông báo Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (họp sáng 31/1) đã bầu 18 Ủy viên Bộ Chính trị; bầu 5 Uỷ viên Ban Bí thư; bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 người; ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

  “Với số phiếu gần như tuyệt đối”, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 • 8h00

  Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị sáng 25/1, khai mạc sáng 26/1, với 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước.

  Các đại biểu đã thảo luận và thông qua Văn kiện Đại hội XIII; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) với 200 người, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

  Danh sách 200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Nguồn: VnExpress.net