Tổng tài sản SCB đạt 598.412 tỷ đồng

3

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Ngân hàng Sài Gòn (SCB), huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt 528.720 tỷ đồng, tỷ lệ tăng ổn định 8,2% so với đầu năm. Trong khi đó, quy mô tín dụng 344.033 tỷ đồng, vượt 3,04% so với 31/12/2019.

Hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm ghi nhận kết quả tích cực từ các hoạt động phi tín dụng với lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán và ngoại hối hơn 300 tỷ đồng, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ 618 tỷ đồng. Theo đại diện SCB, hoạt động dịch vụ tăng trưởng ổn định trong các năm gần đây, phản ánh chiến lược tái cấu trúc với mục tiêu giảm dần sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng truyền thống. Các dịch vụ tài chính cá nhân tạo dấu ấn với sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance), nằm trong danh sách các ngân hàng có doanh số kinh doanh bảo hiểm cao toàn thị trường.

Tổng tài sản SCB đạt 598.412 tỷ đồng

Tổng tài sản SCB đạt 598.412 tỷ đồng

Đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng bị ảnh hưởng do tác động của Covid-19, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tăng nhẹ so với đầu năm lần lượt là 1,23% và 0,67%, tuy nhiên vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

Về kết quả kinh doanh, SCB chỉ đạt lợi nhuận 28,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu do ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Cụ thể, nhà băng trích lập 2.174 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, nâng tổng quỹ dự phòng lên gần 14.000 tỷ đồng. Đây là “đệm” dự phòng tài chính giúp hoạt động kinh doanh của ngân hàng ổn định trong thời gian tới.

Đồng thời trong quý II này, đại hội đồng cổ đông SCB thông qua việc tăng vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ lên mức 20.231 tỷ đồng. Nhà băng xúc tiến phát hành 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc tăng vốn nhằm bổ sung năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu vốn theo Basel II.

“Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nhà đầu tư, đối tác chiến lược nước ngoài phù hợp để cùng tham gia vào tái cơ cấu và thực hiện các mục tiêu dài hạn”, đại diện SCB chia sẻ.

Thanh Di

Nguồn: VnExpress.net