TP HCM duyệt chương trình chuyển đổi số

2

Quyết định phê duyệt chương trình chuyển đổi số vừa được Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức ký đặt mục tiêu đến năm 2030 TP HCM thành đô thị thông minh với sự đổi mới toàn diện bộ máy chính quyền.

Cụ thể, đến năm 2025 số hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt hơn 50%. Ngoài ra, 90% hồ sơ tại cấp thành phố, 80% hồ sơ cấp quận và 60% hồ sơ cấp phường được xử lý trên mạng. Trong 5 năm tới, kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển chính quyền số.

TP HCM cũng đặt mục tiêu thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu về chính phủ điện tử; kinh tế số chiếm 25% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%; phổ cập mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 60%…

TP HCM duyệt chương trình chuyển đổi số

TP HCM duyệt chương trình chuyển đổi số

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu toàn bộ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, gồm cả thiết bị di động. Ngoài ra, tất cả hồ sơ ở cấp thành phố, quận huyện và 95% hồ sơ cấp phường được giải quyết trên mạng.

TP HCM hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, dữ liệu được chia sẻ rộng khắp trong toàn xã hội, giảm 40% thủ tục hành chính.

Cùng với đó, thành phố sẽ tăng 40% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong giai đoạn này, dự kiến TP HCM thuộc nhóm 2 địa phương dẫn đầu về chính quyền số, kinh tế số chiếm 40% GRDP, năng suất lao động mỗi năm tăng tối thiểu 9%; phổ cập mạng di động 5G; tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 85%.

Theo UBND thành phố, chuyển đổi số không chỉ xu thế về công nghệ trên toàn cầu, mà còn tác động vô cùng sâu rộng trên mọi lĩnh vực. TP HCM là đô thị lớn, đầu tàu kinh tế cả nước nên không nằm ngoài xu hướng chuyển đổi số.

Chương trình Chuyển đổi số của TP HCM được xây dựng dựa trên Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Đề án xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Ngoài chương trình chuyển đổi số, UBND thành phố vừa có quyết định cập nhật, điều chỉnh Kiến trúc chính quyền điện tử TP HCM. Đây là kế hoạch tổng thể, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước thành phố, đáp ứng mục tiêu phát triển TP HCM thành đô thị thông minh.

Kiến trúc chính quyền điện tử TP HCM là giải pháp quan trọng hàng đầu của cả đề án đô thị thông minh và nhiệm vụ chuyển đổi số của thành phố. Chương trình hỗ trợ, chia sẻ dữ liệu, tiêu chuẩn công nghệ… để triển khai giải pháp công nghệ theo định hướng đô thị thông minh và chính quyền số đồng bộ, hiệu quả.

Hữu Công

Nguồn: VnExpress.net