TP HCM – Hà Tĩnh: Lee Nguyễn đá chính

31

Nguồn: VnExpress.net