TP HCM – Hà Tĩnh: Lee Nguyễn đá chính

25

Nguồn: VnExpress.net