Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

1
Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Trợ lý HLV Park chê cầu thủ U22 Việt Nam

Lâm Thoả

Nguồn: VnExpress.net