Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

4
Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong đêm đông âm 2 độ C

Tuần tra trong băng tuyết

 
 

Tuần tra trong băng tuyết. Video: Đồn biên phòng Xín Cái

Giang Huy – Hoàng Phương

Nguồn: VnExpress.net