Tuyển chọn sĩ quan dự bị từ công dân 35 tuổi trở xuống

4

Theo Nghị định số 78/2020 ban hành ngày 6/7, người được chọn đào tạo sĩ quan dự bị là sinh viên tốt nghiệp đại học thì không quá 30 tuổi. Riêng người được chọn đào tạo sĩ quan dự bị ngành y, dược tuổi đời không quá 40.

Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ, hạ sĩ quan dự bị đã giữ chức phó trung đội trưởng hoặc cán bộ tiểu đội và tương đương phải tốt nghiệp THPT. Trường hợp thiếu, địa phương chọn đến người tốt nghiệp THCS. Người dân tộc thiểu số tuyển chọn trình độ lớp 7 trở lên.

Tuyển chọn sĩ quan dự bị từ công dân 35 tuổi trở xuống

Tuyển chọn sĩ quan dự bị từ công dân 35 tuổi trở xuống

Tùy từng trường hợp, thời gian đào tạo sĩ quan dự bị bộ binh, chính trị và ngành y, dược có thể kéo dài 3-5 tháng. Ban chỉ huy quân sự cấp huyện có nhiệm vụ chọn người đủ tiêu chuẩn, xin ý kiến thẩm định của cấp có thẩm quyền trước khi trình chủ tịch huyện quyết định gọi từng người đi đào tạo sĩ quan dự bị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được Chính phủ giao hướng dẫn các trường đại học, học viện (trừ trường công an, quân đội) tuyển chọn, xét duyệt sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị.

Luật Lực lượng dự bị động viên được Quốc hội thông qua cuối năm 2019, có hiệu lực từ 1/7/2020. Luật quy định Thủ tướng quyết định chỉ tiêu đào tạo sĩ quan dự bị hàng năm, Bộ trưởng Quốc phòng quyết định số lượng từng nhóm, ngành sĩ quan dự bị cần đào tạo giao cho Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh thực hiện.

Hoàng Thùy

Nguồn: VnExpress.net