Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

9
Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Tuyến đường 15 km nối Hà Nội với Vĩnh Phúc

Đường trục 2.300 tỷ nối Hà Nội-Vĩnh Phúc

 
 

Tuyến đường nối Hà Nội – Vĩnh Phúc nhìn từ trên cao. Video: Bá Đô

Bá Đô

Nguồn: VnExpress.net