Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

8
Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển thủ nữ Việt Nam diễu hành

Tuyển nữ Việt Nam diễu hành trên xe buýt 2 tầng ở TP HCM

 
 

Tuyển thủ nữ diễu hành bằng xe buýt hai tầng. Video: Tuấn Việt

Đức Đồng

Nguồn: VnExpress.net