Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

3
Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

1-0 cho HAGL

 
 

Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

Văn Thanh xúc động khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

Đức Đồng – Thắng Nguyễn

Nguồn: VnExpress.net