VIB đón đầu chuẩn mực Basel 3

6

Sau các bước công bố hoàn thành 3 trụ cột Basel 2, thí điểm NSFR Basel 3, VIB sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để hoàn thành phương pháp nâng caocủa Basel 2, song song với việc thí điểm triển khai nhiều hạng mục của Basel 3. Nhà băng vẫn thường xuyên và sẽ tiếp tục trao đổi với NHNN, cácnhà tư vấn và các cơ quan chuyên môn để có hướng đi đúng đắn nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro, góp phần xây dựng ngành ngân hàng Việt Namlành mạnh và thịnh vượng.

VIB đón đầu chuẩn mực Basel 3

VIB đón đầu chuẩn mực Basel 3

Basel 3 là khuôn khổ quản trị rủi ro với những tiêu chí chặt chẽ hơn, được Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel (BCBS) công bố năm 2010. Mục tiêucủa chuẩn mới là đối phó với khủng hoảng tài chính, nâng cao tính bền vững của hệ thống ngân hàng, góp phần ngăn ngừa những tổn thất hệ thống cóthể xảy ra trong tương lai.

Các tiêu chuẩn này dựa trên hai mục tiêu độc lập. Cụ thể, tỷ lệ dự trữ thanh khoản (LCR) cải thiện khả năng phục hồi trong ngắn hạn thông quaviệc yêu cầu các ngân hàng duy trì đủ lượng tài sản có tính thanh khoản cao để đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong vòng 30 ngày.

Nguồn: VnExpress.net