VietinBank cắt giảm lợi nhuận hỗ trợ khách hàng

4

Theo báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ViettinBank ngày 23/5, tổng tài sản hợp nhất đến cuối năm 2019 đạt 1,24 triệu tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2019 đạt 11.461 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 11.781 tỷ đồng. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 37,4% so với 2018. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,2%.

VietinBank cắt giảm lợi nhuận hỗ trợ khách hàng

VietinBank cắt giảm lợi nhuận hỗ trợ khách hàng

Tính đến 31/3, tổng tài sản của VietinBank đạt 1,223 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng là 896.000 tỷ đồng, tăng 0,33% so với cuối năm 2019. Dư nợ cho vay đạt 924.000 tỷ đồng. Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng vẫn có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các phân khúc có hiệu quả sinh lời cao như bán lẻ và SMEs (tỷ trọng bán lẻ và SMEs chiếm khoảng 56% dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 31/3/2020).

Tổng thu nhập hoạt động của VietinBank lũy kế 3 tháng đầu năm 2020 đạt 10.685 tỷ đồng, tăng 10,93% so với cùng kỳ năm 2019. Cơ cấu thu nhập từng bước được cải thiện, tỷ trọng thu ngoài lãi đã tăng từ 20% lên 23% tổng thu nhập hoạt động.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, dưới tác động của Covid-19, ngân hàng này đã triển khai các nhóm giải pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. 

Không chỉ cung ứng đủ vốn và đáp ứng cho vay người dân và doanh nghiệp, VietinBank còn giảm lãi suất và luôn duy trì mặt bằng lãi vay trong nhóm thấp nhất thị trường. Điều này giúp doanh nghiệp và người dân thuận tiện trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Năm nay, ngân hàng này cam kết dành khoảng 3.000-4.000 tỷ đồng từ cắt giảm lợi nhuận để hỗ trợ lãi suất và giảm phí, đồng hành và chia sẻ khó khăn với các khách hàng. Theo đánh giá của lãnh đạo ngân hàng, điều này chắc chắn sẽ tác động trực tiếp đến chỉ tiêu lợi nhuận.

VietinBank cắt giảm lợi nhuận hỗ trợ khách hàng

VietinBank cắt giảm lợi nhuận hỗ trợ khách hàng

Hiện tại, tỷ lệ CAR của VietinBank vẫn đáp ứng yêu cầu tối thiểu của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, đại diện nhà băng này cho biết, từ năm 2013 đến nay, vốn điều lệ của VietinBank không được bổ sung thêm, năng lực vốn hạn chế ảnh hưởng đến điều kiện chuẩn Basel II. 

“Việc tăng vốn điều lệ là điều kiện tiên quyết để VietinBank có thể tiếp tục giữ vững vai trò cung ứng vốn tín dụng, sản phẩm, dịch vụ tài chính cho nền kinh tế. Từ năm 2018 VietinBank đã phải chủ động điều chỉnh quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với tiềm năng thị trường và khả năng của ngân hàng”, vị đại diện chia sẻ. 

Thành Dương

Nguồn: VnExpress.net